Bergen anno 1350

Bergen anno 1350, en digital rekonstruksjon av Bergen i middelalderen. Produsert i samarbeid med Arkikon, Riksantikvaren og Byantikvaren i Bergen.