Bilder & Lyd: Høst i Bud


Heidi Mindresunde: En sommer er over og høstens gylne farger preger Bud. Bildene et tatt i september og oktober 2012